Logotyp
Logotyp
Sök

Fettavskiljare

Fettavskiljare


Årlig avgift fettavskiljare (företag)

Gäller from 2020-01-01.

Vi tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier, restauranger och andra verksamheter. Fett orsakar igensättning av ledningar och problem i reningsverken, vilket medför ökade underhållskostnader.

Omkostnader som uppkommer på grund av enskilda fastigheter får inte belasta VA-kollektivet och därför utgår en årlig avgift till de som inte avskiljer fett i godtagbar grad. Avgiften är baserad fastighets vattenförbrukning, samt hur effektivt fett avskiljs.

För avgifter, se prislista , 304 kB.

Restriktioner mot utsläpp av fett till ledningsnätet finns i kommunens allmänna bestämmelser för brukande av kommunalt VA. , 25.9 kB.

Fastighetsägaren ansvarar för utsläpp till ledningsnätet från fastigheten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att redovisa hur fett avskiljs till Ljusdal Vatten AB. Klicka här för blankett angående redovisning av fettavskiljare. Word, 42.4 kB.

Dispens kan sökas om endast om fastighetsägaren kan visa att en obetydlig fetthalt släpps ut. Dispens söks via denna blankett som sedan skickas till oss. Word, 41.1 kB.

Fettavskiljaren ska placeras så att köksavloppet passerar genom avskiljaren. Vask, diskmaskin och golvbrunn ska anslutas, men inte avloppsvatten från toalett.

Mer information om fettavskiljare. , 157.9 kB.

För hjälp med dimensionering och konstruktion kontakta rörfirma eller VVS-konsult.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se