Logotyp
Logotyp
Sök

Elnät

Elnät

Vårt elnät är ett välskött och förhållandevis litet elnät. Vi arbetar mycket med att hålla vår höga driftsäkerhet och kvalité vilket också avspeglas med få avbrott för kunderna. Med stabilt nät och låga driftkostnader kommer låga nätpriser kunderna till godo.

Nätet sträcker sig från Edänge i söder till Hjärtvallen i norr (Järvsö och Färila tillhör inte vårt nätområde). En liten del av nätområdet finns öster om kommungränsen. Nätområdet täcker en yta om ca 935 km2 vilket är tre gånger så stort som landet Malta.

Läs mer fakta om nätet i menynalternativet fakta om nätet.


Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se