Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2019-01-01

Från och med 2019-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2018-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 955 kr

2 443,75 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 074 kr

2 592,50 kr


5-6 qn

15 033 kr

18 791,25 kr


>10 qn

76 751 kr

95 938,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


9,45 kr

11,81 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


17,05 kr

21,31 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


26,50 kr

33,12 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


588 kr

735 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


25 kr

31,25 kr

*2,5 qn = Villamätare

Klicka här för att läsa mer om hur VA-avgiften är uppbyggd.

Anslutningsavgifter 2019

Brukningsavgifter 2019

Fettavskiljare 2019

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se