Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2024-01-01OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


2 676 kr

3 345 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 837 kr

3 546,25 kr


5-6 qn

20 577 kr

25 721,25 kr


>10 qn

108 058 kr

135 072,50 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


14,92 kr

18,65 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


24,32 kr

30,40 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


39,24 kr

49,05 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


804 kr

1 005 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


34,20 kr

42,75 kr

*2,5 qn = Villamätare

Brukningsavgifter 2024 , 81.1 kB.
Övriga avgifter 2024 , 127.5 kB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se