Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser 2022

Priser giltiga från och med 2021-01-01OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


2 405 kr

3 006,25 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 551 kr

3 188,75 kr


5-6 qn

18 498 kr

23 122,50 kr


>10 qn

94 443 kr

118 053,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


11,70 kr

14,63 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


21,00 kr

26,25 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


32,70 kr

40,88 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


723 kr

903,75 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


30,75 kr

38,44 kr

*2,5 qn = Villamätare

Brukningsavgifter 2022 , 237.3 kB.
Övriga avgifter kommunalt VA 2022 , 184 kB.Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se