Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2018-01-01

Från och med 2018-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2017-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 836 kr

2 295 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

1 947 kr

2 433,75 kr


5-6 qn

14 115 kr

17 643,75 kr


>10 qn

72 067 kr

90 083,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


8,85 kr

11,06 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


16,00 kr

20,00 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


24,85 kr

31,06 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


552 kr

690 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


23,30 kr

29,13 kr

*2,5 qn = Villamätare

Den första årsavgiften i tabellen är kopplad till att fastigheten, dvs fastighetsytan är ansluten till kommunalt VA.

Den andra årsavgiften (mätaravgift) är kopplad till vad fastigheten används till, tex enbostadshus, flerbostadshus osv. Den avgiften baseras numera på hur många mätare som behövs, då mätaren/mätarna begränsar flödet in till byggnaden. Tidigare baserades avgiften på antal lägenheter i fastigheten, men många kommuner i Sverige har gått över till att basera avgiften utifrån behov av antal mätare.

Det är inte tillåtet att ha en egen mätare. Ljusdal Vatten AB måste äga mätarna och ha ansvar för kontroll av dem. Då debitering sker utifrån flödet som mätaren redovisar, måste Ljusdal Vatten kunna redovisa kontroll av mätare och historik av kontroll.

 

Brukningsavgifter 2018
Anslutningsavgifter 2018
Dagvattenavgifter 2018
Fettavskiljare 2018Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se