Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2018-01-01

Från och med 2018-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2017-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

 

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 836 kr

2 295 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

1 947 kr

2 433,75 kr


5-6 qn

14 115 kr

17 643,75 kr


>10 qn

72 067 kr

90 083,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


8,85 kr

11,06 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


16,00 kr

20,00 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


24,85 kr

31,06 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


552 kr

690 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


23,30 kr

29,13 kr

*2,5 qn = Villamätare

Brukningsavgifter 2018
Anslutningsavgifter 2018
Dagvattenavgifter 2018
Fettavskiljare 20182017

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor (beslut om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse).

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 716 kr

2 145 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

1 820 kr

2 275 kr


5-6 qn

13 472 kr

16 840 kr


>10 qn

67 352 kr

84 190 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


8,28 kr

10,35 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


14,92 kr

18,65 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


23,20 kr

29,00 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


516 kr

645 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


21,80 kr

27,25 kr

*2,5 qn = Villamätare

Fullständig prislista brukningsavgifter

Övriga avgifter

Prislista anslutningsavgifter

Prislista övriga avgifter

Prislista dagvatten allmän platsmark

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se