Logotyp
Logotyp
Sök

Privatpersoner

Vi ansvarar för att du som bor i Ljusdals kommun kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall så som el- grov- och farligt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. På dessa sidor berättar vi hur du som privatperson sorterar ditt avfall och vart du gör av det.

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen. Det kan du läsa mer om genom att klicka på länken Hämtningsdagar.

Fritidshus

Hämtningsperioden för dig som har fritidshus med sommarhämtning är vecka 19-38. Läs gärna mer om sophämtning under fliken Fritidshusägare.

Sopkärl

Det finns många olika typer och storlekar av sopkärl. Vid ett vanligt hushållsabonnemang för en barnfamilj har man oftast ett kärl som rymmer 190 liter och det töms var fjortonde dag. Vid behov, exempelvis om man har blöjbarn, kan man begära att få ett större kärl. Du kan läsa mer om vilka storlekar det finns på kärl och kostnaderna för dem under fliken Sopkärl.

För att sophämtning ska kunna genomföras måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet genom att skotta och sanda vid behov
  • Paketera avfallet väl
  • Se till att locket är stängt
  • Dra fram kärlet och ställ det med lucköppningen mot vägen, max två meter från vägkanten.
  • Ställ ut kärlet senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet töms någon gång under dagen, tidpunkten kan variera. Låt sedan kärlet stå kvar till klockan 22.00
  • Har du frågor kring sophämtning kan du kontakta Kundservice.

Renhållningsordning

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Både avfallsplan och lokala föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen ska bland annat visa hur kommunen planerar för att minska avfallsmängden och vilken inriktning avfallshanteringen ska ha under kommande period. Har du frågor om gällande avfallsplan kan du läsa mer under fliken Renhållningsordning. Har du ytterligare frågor du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se