Logotyp
Logotyp
Sök

Nätpriser

Nätpriser

2024

Gäller från 2024-01-01.

Säkringstariff

Tariff

Lgh
16A

Nät
16A

Nät
20A

Nät
25A

Nät
35A

Nät
50A

Nät
63A

Mätarsäkring A

16

16

20

25

35

50

63

Abonnemangsavgift
kr/år

1 288

2 780

4 004

5 544

7 736

11 084

15 164

Abonnemangsavgift
inkl. moms kr/år

1 610

3 475

5 005

6 930

9 670

13 855

18 955

Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)

Effekttariff

Gäller från 2024-01-01
Priser exkl. moms.


Över 80A

E1

E2


Tariff

Näteffekt 184

Näteffekt 187

Högspänning

Fast avgift kr/år

7 100 kr

7 100 kr

49 700 kr

Effektavgift kr/kW och år

475 kr

605 kr

465 kr

Nätavgift/överföringsavgift öre/kWh

14 öre

7,5 öre

5 öre

Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.

Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.

Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.

Tariff för byggström

Gäller från 2024-01-01
Priser exkl. moms.

In- och urkopplingsavgift

1 800 kr *

Mätarhyra

62,50 kr/mån

Abonnemangsavgift upp till 25 A

462 kr/mån

Abonnemangsavgift upp till 80 A

1 264 kr/mån

Överföringsavgift (EN)

14.00 öre/kWh

Energiavgift (EL)

Gällande Anvisningspris


* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.

Reducerad skattesats gäller i:

Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se