Logotyp
Logotyp
Sök

Elcertifikat

Elcertifikat

Är en del av elpriset och är skapat för att främja förnyelsebar energi.

Riksdagen har beslutat att från och med 1 maj 2003 införa ett system i Sverige för att stimulera elproduktion och användningen av el från förnybara energikällor.

Lagen om elcertifikat har införts för att främja miljövänlig elproduktion. Det innebär att staten tilldelar alla elproducenter ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) el som produceras från en förnybar energikälla - t.ex vindkraft, biobränsle, viss vattenkraft (småskalig), vågenergi, solenergi och geotermi. Alla elleverantörer är enligt lagen skyldig att köpa elcertifikat för sin kunder motsvarande en viss andel, s k kvotplikt, av sin elförsäljning eller elanvändning. Lagen om kvotplikt gäller för närvarande fram till och med år 2035. Undantag finns för kunden som definieras som elintensiv industri.

Priset på elcertifikat är för dig som har månadsmedelspotpris 3,25 öre/kWh från och med 1/1-13.

Exempel baserat på 20 000 kWh i årsförbrukning avseende 2014

Det innebär 229 kr per elcertifikat. 20 000 kWh = 20 MWh 20 MWh x kvotplikt (14,2%) = 2,84 st elcert. 2,84 elcertifikat x 229 kr = 650 kr. Ett annat sätt att uttrycka detta på är: 20 000 kWh x 3,25 öre/kWh, vilket naturligtvis ger samma resultat dvs 650 kr. Det är så vi redovisar kostnaden för elcertifikat på din elfaktura. OBS! Moms tillkommer på elcertifikatkostnaden.

Lagen om elcertifikat (Lag 2011:1200)

Kvotplikt

ÅRKvotplikt


ÅRKvotplikt
2006

12,6%


2021

25,5%

2007

15,1%


2022

26,7%

2008

16,3%


2023

27,1%

2009

17,0%


2024

27,0%

2010

17,9%


2025

27,2%

2011

17,9%


2026

28,0%

2012

17,9%


2027

29,3%

2013

13,5%


2028

29,8%

2014

14,2%


2029

30,4%

2015

14,3%


2030

29,9%

2016

23,1%


2031

28,4%

2017

24,7%


2032

26,8%

2018

29,9%


2033

24,5%

2019

30,5%


2034

22,1%

2020

26,5%


2035

20,6%


Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se