Logotyp
Logotyp
Sök

Renhållning

Renhållning

Varje år hanterar vi ungefär 12 000 ton avfall för återanvändning, återvinning, förbränning och i sista hand deponering.

Inom Ljusdals kommun så ansvarar vi för:

Sophämtning

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen.
Mer information och hämtningsdagar finns här.

Fritidshus (sommarhämtning)
Hämtningsperioden för dig som har fritidshus med "Sommarhämtning" är v.19 - v38.


Åkerslund återvinningscentral

De flesta grovsopor kan du lämna gratis (gäller enbart dig som privatperson, inte företag) på vår återvinningscentral. Mer information finns här.

Hitta till Åkerslunds återvinningscentral (karta).

Slamtömning

Vi tömmer din slamavskiljare. Blir det fullt innan ordinarie hämtningstillfälle så kan du beställa en extra (utförs på fredagar), eller om det behövs en akuttömning. Vi tömmer även slutna tankar, fettavskiljare och nyinstallerade slamavskiljare efter beställning. Mer information finns här.

Grovsopor

Hämtas på samma plats vi tömmer ditt sopkärl. Beställning av hämtning av grovsopor går bra att göra direkt på vår hemsida (gäller enbart privatpersoner, inte företag). Beställning och mer information om grovsopor (t ex vilka veckor vi hämtar) finns här.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se