Logotyp
Logotyp
Sök

Företag och flerbostadshusägare

Företag och flerbostadshusägare

Vi ansvarar för att du som är verksam i Ljusdals kommun kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall så som el- grov- och farligt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. På dessa sidor berättar vi hur du som företagare och fastighetsägare sorterar ditt avfall och vart du gör av det.

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen. Logga in på Mina Sidor för att se exakt vilken datum just dina sopor hämtas.

Sopkärl

Det finns många olika typer och storlekar av sopbehållare. Du kan läsa mer om vilka storlekar det finns på kärl och kostnaderna för dem under fliken Priser.

För att sophämtning ska kunna genomföras måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet genom att skotta och sanda vid behov
  • Paketera avfallet väl
  • Se till att locket är stängt
  • Om du bor i ett sidlastardistrikt, dra fram kärlet och ställ det med lucköppningen mot vägen, max två meter från vägkanten.
  • För er där soporna hämtas med baklastande bil ska lucköppningen vara vänd från vägen.
  • Ställ ut kärlet senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet töms någon gång under dagen, tidpunkten kan variera. Låt sedan kärlet stå kvar till klockan 22.00
  • Har du frågor kring sophämtning kan du kontakta Kundservice.

Renhållningsordning

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Både avfallsplan och lokala föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen ska bland annat visa hur kommunen planerar för att minska avfallsmängden och vilken inriktning avfallshanteringen ska ha under kommande period. Här hittar du aktuell Avfallsplan. Har du frågor om gällande avfallsplan kan du läsa mer under fliken Renhållningsordning. Har du ytterligare frågor du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se