Logotyp
Logotyp
Sök

Energiskatt

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.


Ny skattesats från 1 januari 2018

Från 1 januari har Riksdagen beslutat om nya skattesatser.
Den nya skattesatsen för full energiskatt (normalskatt) är nu 33,1 öre/kWh (43,8 öre/kWh inkl. moms).
Den reducerade energiskatten, t ex inom Ljusdals kommun, är 23,5 öre/kWh (29,38 öre/kWh inkl moms).


Vad innebär flytten av energiskatten?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du tidigare betalat till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen (överföringsavgift), som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, kWh.
På den summan tillkommer moms med 25 procent som läggs på kostnaderna för el, transport av el och energiskatt på el.

Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

 

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se