Logotyp
Logotyp
Sök

Fakta om nätet

Fakta om nätet

Nätet

Idag finns det ca 100 km kabel och 200 km friledning i vårt högspänningsnät (11 kV). Vårt 0,4 kV nät består av ca 115 km hängkabel och 354 km jordkabel. Sammantaget ger det drygt 100 m kabel per kund. 1964 köpte Ljusdals kommun elnätet inom Ljusdals köping av dåvarande Edeforsens Kraft AB och bildade Ljusdals Elverk, som senare har ombildats till Ljusdal Elnät AB. Ett par mindre eldistributörer inom området har under åren förvärvats.

Mottagningsstationen

Kraften till mottagningsstationen i Sjulhamre levereras av Fortum Distrubition vid 130 kV och vi transformerar ner spänningen till 11 kV i 2 st 30 MVA transformatorer. Elen distribueras sedan ut i nätet från Ede i söder till Hjärtvallen i norr. Vårt effektuttag är 24 MW vilket gör att vi alltid har full reservkapacitet.

Nätstationer

I nätområdet finnns totalt drygt 250 st nätstationer varav ca 150 st stolpstationer, ca 70 st plåtstationer och ca 30 st övriga/betongstationer. Stationernas sammanlagda effekt uppgår till knappt 55 MVA.

Förstora bilden

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se