Logotyp
Logotyp
Sök

Hållbarhetsbesked för fasta biobränslen

Hållbarhetsbesked för fasta biobränslen

Hållbarhetslagen ställer krav på vissa aktörer att ha hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Hållbarhetslagen ställer krav på vissa aktörer att ha hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Den 1 juli 2021 trädde nya bestämmelser i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen i kraft. De nya bestämmelserna innebär bland annat att den som använder ett fast biobränsle för produktion av el, värme och/eller kyla i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 MW ska inneha ett hållbarhetsbesked.

Ljusdal Energi innehar sedan 1 juli 2021 ett hållbarhetsbesked för fasta biobränslen som omfattar Grot, Flis, Bark, Spån och Stamved.

Vi använder endast hållbara restprodukter från svenskt skogsbruk.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se