Logotyp
Logotyp
Sök

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning

Alla elhandelsföretag köper el på den nordiska elbörsen. Det innebär att alla elhandelskunder är en del av det nordiska systemet. Då räknas även Danmark och Finland med, vilket medför att den nordiska produktionsmixen innehåller en relativt stor del fossilbaserad elkraft. Svensk elproduktion baseras i huvudsak på vattenkraft, kärnkraft och biobränsle samt en mindre andel vind- och solkraft.

Enligt den lag som trädde i kraft april 2006 ska alla elhandelsföretag informera sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Från och med 1 juli 2013 så ska detta även redovisas på kundens elfaktura. Syftet är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandelsföretag och/eller avtalsform på andra grunder än enbart elpriset.

Bakgrunden till ursprungsmärkning av el är ett EU-direktiv (2003/54/EG) som ger alla elanvändare inom EU rätt att få information om elens ursprung samt den miljöpåverkan elproduktionen medför.

För 2022 ser Ljusdal Energi Försäljnings fördelning ut enligt ovanstående

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se