Logotyp
Logotyp
Sök

Vattenmätare

En vattenmätare används för att mäta kunders förbrukning av kallvatten. Vattenmätaren ägs och monteras av Ljusdal Energi. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att platsen där vattenmätaren ska sitta följer Svenskt Vattens riktlinjer om placering och montering på godkänd konsol.

Kontrollera din vattenmätare samt avstängningsventiler med jämna mellanrum

Det är en bra idé att kontrollera att vattenmätaren samt avstängningsventilerna fungerar som de ska med jämna mellanrum.

Vattenmätaren rska vara aktiv när vatten används i fastigheten och stå still när inget vatten används. Om vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten vid ögonblicket, kan det finnas en läcka i vattenledningen. Kontakta i så fall en rörmokare för lokalisering av läckaget. De vanligaste läckorna på andra ställen än i vattenledningar är läckor i till exempel toalettstol och i varmvattenberedare, även kallade vattenarmaturer. Läckor från vattenarmaturer förblir ofta oupptäckta eftersom det läckande vattnet går direkt in i avloppet.

För att kontrollera avstängningsventilerna så stänger du den ena avstängningsventilen vid mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Observera att det ska finnas vatten under vattenmätarens glas, dvs. inuti mätaren.

Vattenmätaravläsning

Du måste läsa av din vattenmätare minst en gång per år och detta skickar vi ut information om i slutet av varje år. Men du kan med fördel läsa av din vattenmätare med tätare intervall. Vinsterna med detta för dig som kund är flera:

  • Du får en mer jämn faktura som är baserad på din faktiska förbrukning.
  • Detta gör att du slipper överraskningar i slutet av året i form av höga restfakturor.
  • Du har möjlighet att upptäcka vattenläckor i din fastighet om din förbrukning plötsligt ökar.

Vi rekommenderar också att du registrerar din vattenmätaravläsning digitalt på Mina Sidor.
Se vår Instruktionsfilm, om hur det går till när du ska registrera din vattenmätaravläsning digitalt.

Bestämmelser och riktlinjer

Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster , 101.4 kB.. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter. Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av Ljusdal Energi. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren följer Svenskt Vattens riktlinjer , 526.4 kB. om hur vattenmätaren ska vara placerad och monterad, samt underhåll av vattenmätarplatsen.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se