Logotyp
Logotyp
Sök

Elinstallationsarbete

Elinstallationsarbete

Det finns vissa krav för att utföra installationer som påverkar elnätet.

Allmänt

För att få utföra installationer måste man av Elsäkerhetsverket vara godkänd installatör. Elsäkerhetsverket utfärdar behörighetsbevis och registrerar godkänd elinstallatör. Behörighetsbeviset är personligt.Elinstallatör skall vara registrerad på det nätområde där han avser att utföra elinstallationsarbete.

Regelverk

De viktigaste regelverken som elinstallatören har att följa är:

  • Starkströmsföreskrifterna
  • Installationsbestämmelserna

Överordnade regelverk

  • Ellagen
  • Starkströmsförordningen
  • Svagströmsförordningen
  • Elmaterielförordningen
  • Elinstallationsförordningen

Obehörigt installationsarbete

Obehörigt elinstallationsarbete är när en ej auktoriserad/behörig elinstallatör har utfört ett elinstallationsarbete som inte denne är behörig till. Sådant obehörigt elinstallationsarbete kan dels lämnas till polis för fortsatt utredning men också delges Elsäkerhetsverket om det är av sådan art att nätägaren väljer att frånkoppla anläggningen.

Elinstallatörregistrering Ljusdal Elnät

Här kan du hämta en blankett för att registrera dig hos Ljusdal Elnät AB: Registrering elinstallatör
Skicka in ifylld blankett tillsammans med kopia på ditt behöringhetsbevis.

Övriga blanketter som t ex för och färdig-anmälan går att beställa via vår epost: info@ljusdalenergi.se

Vad är föranmälan?

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör slipper du att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget vi nyttjar. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se