Logotyp
Logotyp
Sök

Din faktura

Din faktura

Har du frågor så kontakta oss på telefonnummer 0651-760 750 eller skicka ett mail till info@ljusdalenergi.se

Betalning

Här nedan finns uppgifter för respektive bolag.

BIC (Bank Identifier Code) [Kallades tidigare Swiftadress]:
NDEASESS

Ljusnet

Plusgiro: 412 77 00 - 5
Bankgiro: 58 24 - 33 53

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE556469448601
IBAN No: SE40 9500 00 99 6034 0385 5780

Elhandel (Ljusdal Energi Försäljning)

Alla ordinarie elfakturorna faktureras av Ljusdal Energi Försäljning.

Plusgiro: 481 51 04 - 7
Bankgiro: 55 19 - 28 76

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE5565772737
IBAN No: SE22 9500 0099 6034 0126 4555

Elnät (gäller ej ordinarie elfakturor)

Plusgiro: 413 17 00 - 9
Bankgiro: 59 55 - 23 80

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE5565099891
IBAN No: SE66 9500 0099 6042 0363 2437

Fjärrvärme

Plusgiro: 473 97 04 - 7
Bankgiro: 58 06 - 48 25

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE5565099909
IBAN No: SE28 9500 0099 6034 0049 0581

Vatten

Plusgiro: 417 69 04-3
Bankgiro: 678-5067

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE556817860101
IBAN No: SE27 9500 0099 6026 0064 0433

Renhållning

Plusgiro: 417 69 03-5
Bankgiro: 678-5018

OCR är det samma som ditt fakturanummer.
Momsredovisningsnummer: SE556817859301
IBAN No: SE10 9500 0099 6018 0064 0417

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se