Logotyp
Logotyp
Sök

Avtal och priser

Avtal och priser

Från och med 1 januari 2023 justeras fjärrvärmepriset med + 9,0 %.

Ljusdal Energi har sedan 2014 inte behövt höja fjärrvärmepriserna mer än vid ett tillfälle vilket gjort att våra priser har legat lågt i jämförelse med övriga landet.

I en tid av hög inflation och stigande priser på bland annat råvaror och transporter behöver vi nu justera priserna. Vi har dock fortfarande en prisnivå som gör att fjärrvärmen fortsatt är långsiktigt konkurrenskraftig.

Du som utnyttjar fjärrvärmen effektivt och undviker effekttoppar påverkas i lägre utsträckning. Att jobba aktivt med effekt- och energieffektivisering samt att ha ett väl injusterat värmesystem blir allt viktigare för att undvika onödiga kostnadsökningar.

För att räkna ut vad prisjusteringen om + 9,0 % innebär rent kostnadsmässigt kan du besöka Mina Sidor för att se din nuvarande årsförbrukning och årskostnad.

Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:

  • Fast avgift
  • Effektavgift
  • Energiavgift

Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.

2023

Gäller från 1 januari 2023. Priset är inkl. moms.

Taxa

Effektintervall

Fast avgift

Effekt

Energi

EN1

10-19 kW

872 kr/år

624 kr/kW

613 kr/MWh

EN2

20-300 kW

1 226 kr/år

624 kr/kW

609 kr/MWh

EN3

301-2000 kW

22 075 kr/år

561 kr/kW

609 kr/MWh


Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:

  • Fast avgift
  • Effektavgift
  • Energiavgift

Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.

2022

Gäller från 1 januari 2020. Priset är inkl. moms.

Taxa

Effektintervall

Fast avgift

Effekt

Energi

EN1

10-19 kW

800 kr/år

572,50 kr/kW

562,50 kr/MWh

EN2

20-300 kW

1 125 kr/år

572,50 kr/kW

558,75 kr/MWh

EN3

301-2000 kW

20 250 kr/år

515 kr/kW

558,75 kr/MWh


Småhus

Årlig förbr. kwH

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

15 000

14 962,50

6 525

8 437,50

20 000

17 775

6 525

11 250

30 000

25 462,50

8 587,50

16 875

40 000

33 207,50

10 857,50

22 350


Flerbostadshus

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

65 862,50

21 162,50

44 700

193

157 054

49 215

107 839

500

404 733

125 358

279 375

1000

798 975

240 225

558 750


Lokaler

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

71 015

26 315

44 700

193

169 096,25

61 257,50

107 838,75

500

438 530

159 155

279 375

1000

845 090

286 340

558 750


Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se