Logotyp
Logotyp
Sök

Fria fiskvägar

Drönarfoto på omlöpet i Bäckebo.

Fria fiskvägar i Ljusdals kommun

Åar och älvar är, oavsett storlek, väldigt viktiga för många av våra sötvattensfiskar. I de miljöerna fortplantar sig nämligen en stor del av dem. Några arter fortplantar sig enbart i åar och älvar medan andra föredrar sjöar. Mängden fisk i våra sjöar och vattendrag skulle vara större om fisken kunde röra sig över större områden i vattendragen för sin fortplantning.

I början av 2018 påbörjades arbetet med att bygga en ny fiskväg vid Bäckebo kraftverk. Syftet var att miljöanpassa anläggningen samtidigt som vi skapade fria fiskvandringsvägar mellan Ljusnan och Hennansjön. Arbetet gav oss sedan under juni månad samma år Älvräddarnas miljödiplom för vårt arbete med att miljöanpassa våra vattenkraftverk och för att vi verkar för den biologiska mångfalden.

Den fria fiskvägen är anlagd öster om kraftverksdammen och har med en längd på ca 275 meter utformats som ett så kallat omlöp. Detta innebär en av de allra längsta fiskvägarna av naturlig typ i Sverige. Själva vattensystemet är 30 km långt, från Ljusdal upp till Hennan, och mer än 60 km om man räknar med Hennansjön och mindre vattendrag.

Fiskräknare ger oss koll på fiskarna i området

Sedan augusti 2019 sitter också en fiskräknare på plats i Bäckebo. Fiskräknaren ger svar på vilka fiskarter som passerar samt storlek på dessa och kan också ge svar på eventuell hälsostatus hos de fiskar som passerar. Fiskräknaren består i princip av två skannerplattor i en ram som fisken simmar igenom. I skannerplattorna sitter två rader med infraröda dioder som skapar en osynlig ljusgardin vilken kontinuerligt sveper genom vattnet och registrerar alla objekt som passerar räknaren. I anslutning till skannerplattorna finns dessutom en kamera som spelar in en videosekvens av det passerande objektet.

Öring som simmar igenom fiskräknaren

När ett objekt passerar skannerplattorna bryts de infraröda ljusstrålarna och två skuggbilder av objektet skapas. Informationen från skannerplattorna analyseras av fiskräknarens dator som gör en första grov kontroll om det passerande objektet skall klassificeras som en fisk eller ej. Trots att denna funktion sorterar bort stora mängder skräpregistreringar händer det av och till att enstaka föremål, växtrester eller bubbelsvärmar med fiskliknande form klarar denna kontroll. Dessa sorteras bort genom en manuell kontroll som sker löpande under säsongen.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se