Logotyp
Logotyp
Sök

Hämtningsdagar

Hämtningsdagar

Just nu kan vi inte visa aktuella hämtningsveckor.

För att ta del av aktuell information om hämtningsveckor kan abonnemangsinnehavaren logga in på Mina Sidor.

Nedanstående veckor gäller er som har tömning av det gröna kärlet med längre intervall:

 

Udda veckor

Var fjärde vecka:

Hos er som har hämtning var 4:e vecka sker hämtning under dessa veckor:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Var åttonde vecka:

Hos er som har hämtning var 8:e vecka (gäller enbart matavfallsabonnemang) sker hämtning under dessa veckor:
7, 15, 23, 31, 39, 47

 

Jämna veckor

Var fjärde vecka:

Hos er som har hämtning var 4:e vecka sker hämtning under dessa veckor:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Var åttonde vecka:

Hos er som har hämtning var 8:e vecka (gäller enbart matavfallsabonnemang) sker hämtning under dessa veckor:
8, 16, 24, 32, 40, 48

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se