Logotyp
Logotyp
Sök

Grovsopor

Grovsopor

Grovsopor är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet, exempelvis utslitna möbler, cyklar, sparkar, leksaker, skidor, barnvagnar, madrasser, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, TV, datorer och liknande.

Det finns tre olika sätt att göra sig av med grovsopor:

  • Vi hämtar grovsoporna vid din fastighet.
  • Du kör grovsoporna själv till Åkerslunds återvinningscentral.
  • Om du exempelvis ska städa ur en byggnad och får större mängder grovsopor, så kan du beställa en container hos oss.

Vi hämtar grovsopor efter beställning, dessa ställer du vid ditt sopkärl. Vi tar inte betalt för denna tjänst utan det ingår i årsavgiften för sophämtning.

Hämtning sker den första hela veckan (utan röd dag) i månaden. Du måste dock beställa hämtning av grovsopor senast torsdag veckan innan. Vi hämtar maximalt 4 föremål/kollin per tillfälle.

Byggavfall, farligt avfall, järnskrot och bildelar är inte grovsopor som hämtas. Värmepannor och dylikt kan vi däremot hämta mot en avgift. Kontakta oss om du behöver hämtning.

Hämtning går bra att beställa här.

OBS! Under juli kommer inga grovsopor att hämtas.


Grovsoporna ska placeras vid hämtningsstället för hushållsavfallet — där sopkärlet normalt står. Vi hämtar inte saker inne på gårdar eller tomter.

Om du själv kör grovavfall till Åkerslunds återvinningscentral, kan du kostnadsfritt lämna det där. Då kan du även lämna byggavfall, järnskrot, trädgårdsavfall och liknande som inte omfattas av grovsophämtningen vid fastighet.

Om du ska städa ur en byggnad, exempelvis ett dödsbo under en helg då återvinningscentralen är stängd, kan du hyra en container för uppsamling av grovsopor. Tag kontakt med oss för information och beställning.

Återvinningsdagar:

Ramsjö - 5 maj kl 09:00 - 14:00
Los - 2 juni kl 09:00 - 14:00

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se