Logotyp
Logotyp
Sök

Miljövärden

Miljövärden

Här redovisar vi våra senaste miljövärden i Ljusdal, Järvsö och Färila – de tätorter vi har fjärrvärmenät i. Miljövärdena ger kunder och andra intressenter möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i flera perspektiv såsom resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som använts i förhållande till den energi som levererats till kund. Den primära energin är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Primärenergi är helt enkelt träden i skogen, vattenkraft, kol och olja.

Klimatpåverkan mäts sedan som utsläppt koldioxid i förhållande till den energi som levererats till kunden. Det innebär att vi mäter den mängd fossil koldioxid, metan och lustgas som släppts ut. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger, är främst när bränslet produceras och transporteras – exempelvis transporten från skog till värmeverk.

Här hittar ni miljövärden för Ljusdal, Färila och Järvsö i PDF-format.

Ljusdal , 218.1 kB.
Färila , 216.7 kB.
Järvsö , 218.5 kB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se