Logotyp
Logotyp
Sök

Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kan orsaka stora skador på miljön. Häll därför inte ut ditt farliga avfall i avloppet eller släng det i hushållsavfallet utan lämna det hos oss på Åkerslunds återvinningscentral.

En viktig sak du kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det orsaka stor skada även i små mängder.

Om farligt avfall hälls ut i avloppet kan det orsaka stora problem. Reningsverkens mikroorganismer som har till uppgift att rena avloppsvattnet är mycket känsliga för de kemikalier. Om det kommer in stora mängder farligt avfall i avloppsvattnet kan dessa mikroorganismer dö och vattnet kan då inte renas på ett optimalt sätt.

Det innebär i sin tur att vattendragen i anslutning till reningsverken får ta emot kemikalier som bidrar till bland annat syrebrist i vattendragen med exempelvis dålig lukt och övergödning som följd.

Du ska heller inte slänga farligt avfall tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. När detta avfall blandas med farligt avfall och sedan förbränns sker utsläpp av bland annat tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa sprider sig då till marken, sjöar och vattendrag där de sedan tas upp av växter, djur och människor.

Exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Fotokemikalier
 • Färg och limrester
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se