Logotyp
Logotyp
Sök

Elmätare

Elmätare

Vi byter till nya elmätare

Med start våren 2020 kommer vi att byta ut samtliga elmätare hos våra kunder. För att möta upp krav och önskemål från både elanvändare samt myndigheter om t.ex. tätare mätintervall samt kunna mäta elkvalité på ett bättre sätt och för att effektivisera mätvärdesinsamlingen, arbetar vi med att byta till nästa generations smarta elmätare.

Därför byter vi din elmätare

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver Ljusdal Elnät liksom alla andra elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare. Dessutom ökar kunskapen och intresset hos elanvändarna kring energiförbrukning och effektivisering, vilket vi tycker är positivt.

Då byter vi elmätaren hos dig

Vi inleder arbetet med att byta mätare under våren 2020 och byter ut områdesvis. Du kommer att få information om när det börjar bli dags. Här är det viktigt att du kontaktar oss om tiden för mätarbytet inte passar. Alla mätare inom hela vårt elnätområde ska vara utbytta senast början av 2025.

Mätare inomhus och covid-19

Har du din mätare inomhus behöver vi boka en tid och komma in till dig. Med tanke på covid-19 så vidtas nödvändiga åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Montören behöver få arbeta med mätarbytet på ett säkert avstånd. Våra montörer är vaccinerade mot covid-19.

Såhär fungerar den nya mätaren

Elmätaren innehåller avancerad elektronisk utrustning och primärt registrerar den hur mycket el som förbrukas. Utöver det så kan den också mäta produktion (om du tex installerar solpaneler), mäta spänning och ström, larma vid elavbrott m.m. Kommunikation sker via en krypterad radiosignal och för att få fullgod täckning kan en antenn behöva monteras intill mätaren. Läs mer under frågor och svar.

Allmänt om elmätare

Mätarbyten och stickprover av mätare sker kontinuerligt. Varje år byter vi ut ett antal mätare av olika anledningar. Det kan t.ex. vara att mätaren nått åldersstrecket eller att den ska sändas in för kontroll och verifiering, dvs mätaren kontrolleras att den fungerar som den ska. Kontrollen av mätaren och urvalet sköts av externa oberoende aktörer.

Om du undrar något

Svar på vanliga frågor om elmätaren och mätarbyte kan du läsa under frågor och svar. Du är självklart välkommen att kontakta oss också. Du når oss på telefon 0651-760 750 eller E-post info@ljusdalenergi.se

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se