Logotyp
Logotyp
Sök

Nätanslutning

Nätanslutning

Anslutning av din fastighet till elnätet

När du vill ansluta din fastighet till elnätet börjar du med att kontakta en behörig elinstallatör.

Tillsammans med elinstallatören skickar du in en beställning (s k föranmälan) till oss. Vi registrerar beställningen och skickar en offert till dig. Det är viktigt att du fyller i så detaljerade uppgifter som möjligt när det gäller placering av kabel och mätarskåp.

När elinstallatören färdiganmäler med ett medgivande att anläggningen är klar för inkoppling så kommer vi på plats för att ansluta.

I samband med elanslutningen betalar du en anslutningsavgift till Ljusdal Elnät. Anslutningsavgiften uppdateras varje år och beräknas enligt den modell som tagits fram av Energimarknadsinspektionen (EI):
https://ei.se/konsument/el/elnatsavgiften-och-anslutning-till-elnatet/anslutning-till-elnatet

Anslutningsavgift t.o.m. 25A (gäller för 2024)

Avstånd

Avgift exkl moms

Avgift inkl moms

0 - 200 m

40 000 kr

50 000 kr

200 - 600 m

40 000 kr + 342 kr/m

50 000 kr + 427,50 kr/m

600 - 1 200 m

176 800 kr + 810 kr/m

221 000 kr + 1012,50 kr/m

1 200 - 1 800 m

662 800 kr + 475 kr/m

828 500 kr + 593,75 kr/m


  • Avgiften grundas på avståndet, fågelvägen till närmaste anslutningspunkt.
  • Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark
  • Mätskåp/mätplats ingår inte i ovanstående priser.
  • Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

Anslutningsavgift över 25 A enligt offert.

Mer information

Tillämpningsbestämmelser , 823.1 kB.
Energimarknadsinspektionen


Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se