Logotyp
Logotyp
Sök

Bra Miljöval

Bra miljöval

Fler och fler vill värna om vår miljö, var med du också! Bra Miljöval innebär att du aktivt säkerställer att motsvarande mängd el du gör av med produceras på ett miljövänligt sätt.

Om du väljer Bra Miljöval så innebär det att vi säkerställer att den elmängd som motsvarar din årsförbrukning produceras på ett miljövänligt sätt. Idag är det framför allt el från vattenverk utbyggda före 1996 samt el från vindkraftverk som får märkas med Bra Miljöval. All vår el märkt Bra Miljöval kommer från vattenkraft. Detta granskas av en revisor som är godkänd av Svenska Naturskyddsföreningen.

Pris

För 4,00 öre/kWh (inkl. moms) kan du välja att göra en insats för miljön genom att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Priset läggs på på din nuvarande avtalsform eller kan läggas till vid teckning av nytt elavtal.

Läs mer om Bra Miljöval på Svenska Naturskyddsföreningens webbsida.

Tack för att du vill vara med oss för en miljövänligare framtid!

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se