Logotyp
Logotyp
Sök

Prislista

Prislista sophämtning för verksamheter och flerbostadshus 2024


Taxa giltig från och med 2024-01-01

Fullständig Avfallstaxa - Prisbilaga 2024 , 463.7 kB.
Avfallstaxa - bestämmelser , 187.7 kB.

Årskostnad för verksamhet

Tömning 2 ggr/vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

4 635 kr

5 985 kr

8 890 kr

15 272 kr

26 663 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

11 566 kr

14 975 kr

22 254 kr

38 196 kr

66 667 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

111 057 kr

148 072 kr

296 149krHämtningsavgift osorterat matavfall

236 384 kr

315 164 kr

630 430 kr

Matavfallskärl (per kärl)

2 212 kr


Tömning 1 ggn/vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

2 317 kr

2 993 kr

4 445 kr

7 636 kr

13 331 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

5 783 kr

7 487 kr

11 127 kr

19 098 kr

33 334 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

55 529 kr

74 036 kr

148 074 krHämtningsavgift osorterat matavfall

118 192 kr

157 582 kr

315 170 kr

Matavfallskärl (per kärl)

1 106 kr


Tömning varannan vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

1 188 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

1 158 kr

1 497 kr

2 222 kr

3 818 kr

6 665 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

2 891 kr

3 744 kr

5 564 kr

9 549 kr

16 667 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 188 kr

1 188 kr

1 188 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

27 764 kr

37 018 kr

74 037 krHämtningsavgift osorterat matavfall

59 096 kr

78 791 kr

157 585 kr

Matavfallskärl (per kärl)

553 kr


Årskostnad för flerbostadshus

Tömning 2 ggr/vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

4 635 kr

5 985 kr

8 890 kr

15 272 kr

26 663 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

11 566 kr

14 975 kr

22 254 kr

38 196 kr

66 667 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

111 057 kr

148 072 kr

296 149 krHämtningsavgift osorterat matavfall

236 384 kr

315 164 kr

630 340 kr

Matavfallskärl (per kärl)

2 212 kr


Tömning 1 ggn/vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

2 317 kr

2 993 kr

4 445 kr

7 636 kr

13 331 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

5 783 kr

7 487 kr

11 127 kr

19 098 kr

33 334 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

55 529 kr

74 036 kr

148 074 krHämtningsavgift osorterat matavfall

118 192 kr

157 582 kr

315 170 kr

Matavfallskärl (per kärl)

1 503 kr


Tömning varannan vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

630 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

1 158 kr

1 497 kr

2 222 kr

3 818 kr

6 665 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

2 891 kr

3 744 kr

5 564 kr

9 549 kr

16 667 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

630 kr

630 kr

630 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

27 764 kr

37 018 kr

74 037 krHämtningsavgift osorterat matavfall

59 096 kr

78 791 kr

157 585 kr

Matavfallskärl (per kärl)

553 kr

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se