Logotyp
Logotyp
Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Ljusdal Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information som beskriver hur ljusdalenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuellt tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du:

- behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde
- upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
- anser att vi inte uppfyller lagkravet

Telefon: 0651 - 760 750
E-post: info@ljusdalenergi.se (Skriv Webbplatsens tillgänglighet i ämnesraden)


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsynsansvaret för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och påtala det för DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

- det saknas bildtexter på en del bilder
- det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att tillgänglighetsproblemen ska vara åtgärdade senast 2022-12-30.


Hur vi har testat webbplatsen?

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsen ljusdalenergi.se, men också med tillgänglighetsverktyg förmedlade av DIGG.

Senaste bedömningen gjordes den 23 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se