Logotyp
Logotyp
Sök

Hämtningsdagar

Hämtningsdagar

Du som bor i ett enskilt hushåll kan ange din adress i rutan nedan för att se när sopbilen besöker ditt område.

Nedanstående veckor gäller er som har tömning av det gröna kärlet med längre intervall:

 

Udda veckor

Var fjärde vecka:

Hos er som har hämtning var 4:e vecka sker hämtning under dessa veckor:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Var åttonde vecka:

Hos er som har hämtning var 8:e vecka (gäller enbart matavfallsabonnemang) sker hämtning under dessa veckor:
7, 15, 23, 31, 39, 47

 

Jämna veckor

Var fjärde vecka:

Hos er som har hämtning var 4:e vecka sker hämtning under dessa veckor:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Var åttonde vecka:

Hos er som har hämtning var 8:e vecka (gäller enbart matavfallsabonnemang) sker hämtning under dessa veckor:
8, 16, 24, 32, 40, 48

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se