Logotyp
Logotyp
Sök

Angående ensilageplast på Åkerslund

Vi har beslutat att stoppa intaget av ensilageplast på Åkerslunds återvinningscentral.

På grund av bristfällig sortering gällande ensilageplast har vi beslutat att stoppa intaget av detta.
Mottagare av denna fraktion framöver är Svepretur (Svepretur – en enkel återvinningslösning)

Svepretur har normalt sett två tillfällen per år för insamling här i Ljusdal (Gavleborg-5-2024.pdf (svepretur.se)

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se