Logotyp
Logotyp
Sök

Byggvatten

Behöver du byggvatten till ditt pågående projekt? När din fastighet blivit ansluten till det kommunala VA-nätet kan du ansöka om byggvatten.

Vad innebär byggvatten?

Byggvatten är en tillfällig anslutning av vatten under byggtiden och kan erbjudas via en befintlig eller nyupprättad anslutningspunkt. Byggvattnet kan användas till tekniskt vatten men ej som dricksvatten.

Du bör göra din ansökan i god tid innan du önskar byggvattnet, senast fem arbetsdagar före startdatum.

Vad kostar byggvatten?

Byggvatten debiteras enligt gällande taxa för vatten och avlopp i Ljusdals kommun. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift per levererad kubikmeter av vatten.

Övrigt att tänka på

Det är viktigt att det finns backventil och avstängningsventil monterade för att vi ska kunna öppna byggvatten på ett säkert sätt. Om det inte finns monterat när vår personal kommer för att öppna kan fastighetsägaren bli debiterad för ett så kallat förgävesbesök.

Kontakta vår kundservice för beställning av byggvatten (beställningen gäller i 3 månader om inget annat anges).

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se