Logotyp
Logotyp
Sök

Sophämtning

Sophämtning

Sophämtning under jul och nyår 2021

Det sker ingen sophämtning under julafton den 24/12 samt nyårsafton den 31/12. De fastigheter som har ordinarie hämtningsdag fredag kommer få sina kärl tömda måndag eller tisdag kommande vecka. Ställ ut ert kärl innan kl.06:00 måndag morgon och låt dem stå tills det blivit tömd.

Flerbostadshus och verksamheter som har ordinarie hämtningsdag fredag kommer få sina kärl tömda under torsdagen den 23/12 samt torsdagen den 30/12.

När hämtas dina sopor?

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen. Det kan du läsa mer om genom att klicka på länken Hämtningsdagar.

Fritidshus (sommarhämtning)

Hämtningsperioden för dig som har fritidshus med sommarhämtning
är 15 maj - 15 september.

Sopkärl

Det finns många olika typer och storlekar av sopbehållare. Vid ett vanligt hushållsabonnemang för en barnfamilj har man oftast ett kärl som rymmer 190 liter och det töms var fjortonde dag. Vid behov, exempelvis om man har blöjbarn, kan man begära att få ett större kärl.

Du kan läsa mer om vilka storlekar det finns på kärl och kostnaderna för dem under priser.
Vill du byta till ett större eller mindre sopkärl så går det bra att göra här på vår webbplats.

För att sophämtning ska kunna genomföras måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet genom att skotta och sanda vid behov
  • Paketera avfallet väl
  • Se till att locket är stängt
  • Om du bor i ett sidlastardistrikt, dra fram kärlet och ställ det med lucköppningen mot vägen, max två meter från vägkanten. Fråga oss om du är osäker.
  • För er där soporna hämtas med baklastande bil ska lucköppningen vara vänd från vägen, fråga oss om du är osäker.
  • Ställ ut kärlet senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet töms någon gång under dagen, tidpunkten kan variera.
    Låt därmed kärlet stå kvar till klockan 22.00.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se