Logotyp
Logotyp
Sök

Slamtömning

Slamtömning

Vi tömmer din slamavskiljare en gång per år om du inte avtalat något annat.

Slamtömningsperioden pågår normalt mellan april och november månad. Avvikelser kan förekomma beroende på temperaturer och väderförhållanden.

Skyltar sätts upp vid väg när det närmar sig slamtömning hos dig. Om du vill ha reda på mer exakt när slamtömning kommer att ske kan du kontakta oss.

Häll inga farliga ämnen i avloppet

Rening i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av bakterier. Häll därför inte ämnen i avloppet som skadar dessa bakterier, till exempel starka syror eller baser, färg, läkemedel och lösningsmedel. Lämna dem som farligt avfall i stället.

Slambrunnen ska vara tillgänglig

Fastighetsägaren är skyldig att se till att slamavskiljare och slutna tankar är väl utmärkta och lätt tillgängliga för tömning. Väg och gårdsinfart skall tåla att köra på med slambilen. Under vintertid skall vägen vara sandad och skottad vid hämtningstillfället. Fastighetsägaren skall hålla vägen fram till brunnen och området runt anläggningen ren från sly, snö och is.

Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör inte överstiga 20 meter.

Beställning av tömning

Extra tömning av slambrunnen eller tömning av sluten avloppstank går att beställa via telefon eller via vår hemsida.

Tömning går bra att beställa här.
Tömning utförs på fredagar (vid röd dag utförs detta på en torsdag).

OBS! Ring oss vid beställning av akuttömning.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se