Logotyp
Logotyp
Sök

Källsortering

Källsortering

Gör dig av med ditt avfall på rätt sätt. Det är inte mycket av ditt hushållsavfall som behöver hamna i soptunnan. Källsortera rätt så minskar du kostnaden samtidigt som du hjälper till att skapa en bättre miljö. Redan i affären kan du tänka på vad du handlar så att det inte uppstår avfall i onödan.

 • Sortera bort farligt avfall
  Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön eftersom de bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Avfallet lämnar du på Åkerslunds återvinningscentral eller till de miljöstationer som finns vid kommunens arbetskontor i Los eller Ramsjö.
 • Sortera bort matavfall
  Om du bor i villa och har en trädgård kan du kompostera ditt matavfall. Då kan du nästan halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen. Glöm inte att anmäla att du vill kompostera till kommunens miljöenhet!
 • Sortera bort förpackningar och tidningar
  Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt wellpapp och tidningar lämnar du på en av de 14 återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.
 • Sortera bort bygg- och trädgårdsavfall
  Bygg- och trädgårdsavfall är oftast för stort för att rymmas i soptunnan och lämnas därför till Åkerslunds återvinningscentral.
 • Sortera bort läkemedel och kanyler
  Apoteket tar emot läkemedelsrester. För diabetiker eller andra som använder kanyler i hemmet finns en behållare som heter Safe-Clip som hämtas gratis på apoteket.

Mer information finns på Sorteringsguiden.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se