Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

I menyn kan du välja sophämtning, slamtömning eller återvinningsavfall för att se dessa priser/taxor.

Avfallshantering hos privatpersoner finansieras enbart genom renhållningstaxan utan något stöd från skattemedel. Om det blir ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir underskott så höjs avgifterna. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningstaxan.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se