Logotyp
Logotyp
Sök

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

Inom en snar framtid är det äntligen dags för oss som bor i Ljusdals kommun att börja sortera ut matavfall från hushållssoporna. Matavfallet ska bli biogas och biogödsel, vilket är ett sätt för oss att ta vara på energin och bidra till en grönare miljö.

Införandet kommer att ske etappvis med start i Ramsjö hösten 2017 och utvalda delar av Ljusdals tätort våren 2018.
År 2020 ska alla hushåll och verksamheter i Ljusdals kommun ha blivit erbjudna möjligheten att sortera ut sitt matavfall.
När det är dags för dig att välja abonnemangstyp får du hem all information du behöver för att kunna göra ett val.
Du som bor i lägenhet behöver inte välja utan det gör din fastighetsägare eller förening.

Klicka här , 67.8 kB. för att läsa mer om den kommande matavfallsinsamlingen.

Informationsfolder för matavfallsinsamling. , 771.8 kB.

Den bruna påsen

Ditt matavfall lägger du i en brun papperspåse som du får av Ljusdal Renhållning. Påsen bryts ner tillsammans med matavfallet i rötningsprocessen och blir till biogas. Den är tillverkad av vattenavvisande papper och har en stark botten med stor limyta, vilket gör den fukttålig och hållbar.
Tillsammans med bruna påsar får du även en påshållare av oss som hjälper till att hålla påsen ventilerad. Du bör byta påse 2-3 ggr i veckan för att den ska vara fräsch.

Tips:
Under sommarmånaderna är det viktigt att försluta matavfallspåsen väl för att minska risken att lukt sprids från det bruna kärlet då det är varmt ute. Rulla då först ihop matavfallspåsen och dra sedan en ny, oanvänd brun påse över. Matavfallet blir då väl förpackat och risken för luktspridning minskar.

Det bruna kärlet

Då separat matavfallsinsamling införs i ditt område kommer du som är villaägare att få hem ett brunt kärl för att prova på att sortera ut ditt matavfall under ett antal veckor. Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för brännbart restavfall. Observera att kärlen måste stå minst 50 cm ifrån varandra för att det ska vara möjligt för oss att tömma dem. Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Det är ventilerat och särskilt utvecklad för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall.

Det bruna kärlet töms av oss varannan vecka. Det gröna kärlet får du däremot välja ett tömningsintervall på två, fyra eller åtta veckor.
Om du inte vill fortsätta sortera ut ditt matavfall efter provperiodens slut meddelar du det till oss, så kommer vi och hämtar in ditt material. Annars är det bara att fortsätta sortera!

Du som är fritidhusägare kommer att få välja abonnemangstyp innan insamlingen av matavfall startar, dvs. inga bruna tunnor kommer att köras ut på prov. Mer information om detta kommer att skickas ut till dig då just ditt område berörs.


Gemensam miljöstation

Istället för att ha sophämtning vid fastighet kan du få möjlighet att ansluta dig till en gemensam miljöstation där detta erbjuds. Vi hämtar då in ditt gröna avfallskärl och istället får du tillgång till en lokal miljöstation, där du kan sortera både matavfall och övrigt hushållsavfall.

Miljöstation är ett enkelt sätt att lämna hushållsavfall när det passar dig, utan att behöva ansvara för kärl som ska tömmas på specifika dagar. Det är dessutom ett extra miljövänligt alternativ eftersom ditt matavfall omvandlas till biogas samtidigt som avgasutsläpp från sopbilen minskar om körsträckan kortas ned.

Hösten 2017 kommer en gemensam miljösbod att upprättas i Ramsjö intill den befintliga återvinningsstationen vid mataffären Tempo. Om konceptet är lyckat planerar vi att erbjuda fler gemensamma miljöstationer utanför Ljusdal tätort i samband med att matavfallsinsamling införs.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se