Logotyp
Logotyp
Sök

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

Vi har nu infört matavfallsinsamling hos alla villor och fritidshus i kommunen. Nästa steg blir att erbjuda alla flerbostadshus matavfallsinsamling under hösten 2021 och våren 2022. Matavfallet ska bli biogas och biogödsel, vilket är ett sätt för oss att ta vara på energin och bidra till en grönare miljö.


Idag sorterar vi ut ca 550 ton matavfall ur hushållssoporna. Vi räknar med att ha en insamling på ca 950 ton matavfall per år, när även flerbostadshusen har börjat med matavfallsinsamlingen.

I Ljusdals kommun blir matavfallet bland annat till miljövänligt fordonsbränsle i form av biogas. 950 ton matavfall som blir till biogas går att jämföras med runt 95 000 liter diesel. Det går åt ungefär 70 000 liter diesel för att samla in hushållssopor i kommunen varje år. I slutändan ger det ett överskott på ungefär 25 000 liter diesel i energi, som kan användas för att framföra andra fordon inom verksamheten.

Informationsfolder för matavfallsinsamling. , 771.8 kB.

Den bruna påsen

Ditt matavfall lägger du i en brun papperspåse som du får av Ljusdal Renhållning. Påsen bryts ner tillsammans med matavfallet i rötningsprocessen och blir till biogas. Den är tillverkad av vattenavvisande papper och har en stark botten med stor limyta, vilket gör den fukttålig och hållbar.
Tillsammans med bruna påsar får du även en påshållare av oss som hjälper till att hålla påsen ventilerad. Du bör byta påse 2-3 ggr i veckan för att den ska vara fräsch.

Tips:
Under sommarmånaderna är det viktigt att försluta matavfallspåsen väl för att minska risken att lukt sprids från det bruna kärlet då det är varmt ute. Rulla då först ihop matavfallspåsen och dra sedan en ny, oanvänd brun påse över. Matavfallet blir då väl förpackat och risken för luktspridning minskar.

Det bruna kärlet

Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för brännbart restavfall. Observera att kärlen måste stå minst 50 cm ifrån varandra för att det ska vara möjligt för oss att tömma dem. Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Det är ventilerat och särskilt utvecklad för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall.

Det bruna kärlet töms av oss varannan vecka. Det gröna kärlet får du däremot välja ett tömningsintervall på två, fyra eller åtta veckor.

Vart hämtas nya matavfallspåsar?

Om du har slut på matavfallspåsar finns det buntar med nya påsar att hämta på Björkhamre, Åkerslund eller på följande ställen:

  • Återvinningsstationen vid Järnhuset i Järvsö.
  • Återvinningsstationerna vid Stora Coop, ICA Gärdeåsen och ICA Matpunkten i Ljusdal.
  • Vid "miljöboden" i Ramsjö.
  • Vid Brandstationen i Kårböle

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se