Logotyp
Logotyp
Sök

Sopkärl

Sopkärl

Det finns många olika typer och storlekar av sopbehållare. Du bestämmer själv storlek på dina sopkärl samt hur många du behöver. Tänk på att det ofta behövs färre gröna kärl om du även har matavfallsinsamling.

Du kan läsa mer om vilka storlekar det finns på kärl och kostnaderna för dem under priser.
Vill du byta till ett större eller mindre sopkärl så går det bra att göra det under Beställning av byte av sopkärl.

Det bruna kärlet

Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för brännbart restavfall. Observera att kärlen måste stå minst 40 cm ifrån varandra för att det ska vara möjligt för oss att tömma dem. Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Det är ventilerat och särskilt utvecklad för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall.

Det bruna kärlet töms av oss varannan vecka. Det gröna kärlet får du däremot välja ett tömningsintervall på två, fyra eller åtta veckor.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se