Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande renhållning.

Jag har så lite sopor, kan jag få sophämtning en gång i månaden?

Ja, om du har ett matavfallsabonnemang kan du välja att få ditt gröna kärl tömt en gång i månaden.
Det bruna kärlet töms docks alltid varannan vecka.

När kommer ni och tömmer mitt sopkärl?

Tömning av sopkärl sker enligt det intervall du valt. När just ditt kärl ska tömmas kan du läsa om under Sophämtning.

När kommer ni och tömmer min slamavskiljare?

Slamtömning sker normalt en gång per år under perioden april-november. Exakt vilken dag som detta kommer att ske är beroende på hur körbara vägarna är samt hur slamkörningsrutten läggs upp för varje säsong. Skyltar sätts upp längs vägen veckan innan slamtömning kommer att ske. Om du har särskilt behov av att veta när slamtömning kommer att ske kan du kontakta renhållningen för närmare information.

Kan jag få extra tömning av min slamavskiljare?

Ja, mot en särskild avgift kan du få din slutna tank eller slamavskiljare tömd utanför den ordinarie årliga tömningen. Kontakta renhållningen för närmare information.

Vilka öppettider är det på Åkerslunds återvinningscentral?

Mer information finns här.

Hämtar ni grovsopor vid min fastighet?

Renhållningen hämtar grovsopor vid din fastighet varje månad efter beställning. Servicen ingår i sophämtningstaxan och kostar inget extra. I regel kör vi första hela veckan i varje månad. Ring senast torsdag veckan före och beställ hämtning. Du får lämna maximalt fyra kollin per tillfälle.

Vad räknas som grovsopor?

Grovsopor är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet, exempelvis utslitna möbler, cyklar, sparkar, leksaker, skidor, barnvagnar, madrasser, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, TV, datorer och liknande. Byggavfall, järnskrot och bildelar är inte grovsopor som hämtas. Värmepannor, varmvattenberedare och liknande kan vi däremot hämta, men då mot en särskild kostnad. Det går bra att beställa hämtning av grovsopor från vår webbplats.

Tar ni emot oljepannor, oljetankar och cisterner i Åkerslund?

Ja, men plocka bort all elektrisk utrustning från oljepannan, så får du lämna den som metallskrot utan kostnad. Om elen finns kvar, bedöms den som elskrot och då kostar det att få den omhändertagen. Oljetankar och cisterner måste vara väl rengjorda av en saneringsfirma.

Måste jag tömma slambrunnen varje år i fritidshuset? -Vi använder huset så sällan.

Det finns möjlighet att få dispens, så att brunnen töms vartannat år om miljöenheten bedömer att avloppsanläggningen klarar det. Det är viktigt för funktionen att brunnen töms så att inte slam läcker ut i infiltrationsanläggningen. Kontakta miljöenheten för dispens.

Jag ska åka utomlands i ett halvår, behöver jag ha sophämtning ändå?

Du kan få uppehåll i hämtningen om det uppstår särskilda omständigheter. Kontakta oss så får du veta mer.

Kan renhållningen hämta saker för återbruk?

Renhållnigen bedriver inte någon egen verksamhet för återbruk av uttjänta saker.
Däremot pågår ett samarbete med UNIK som kan ta emot dina saker vid Åkerslunds återvinningscentral eller hämta dem hemma hos dig.
Omigen återvinnarverkstad som finns på Åkerslundsområdet tar också hand om uttjänta saker för återvinning.

Kan jag som har fritidshusabonnemang få sophämtning även på vintern?

Om du har fritidshusabonnemang sker sophämtning under perioden 15 maj-15 september. Om du vill ha sophämtning även under vinterhalvåret får du teckna ett åretruntabonnemang. Om du vistas i ditt fritidshus under kortare perioder på vintern kan du få extra tömning mot särskild avgift, kontakta oss för mer information.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se