Logotyp
Logotyp
Sök

Öppettider

Öppettider

Våra öppettider 2018 är:


Måndag-fredag 07.00-16.00
Torsdag 07.00 - 18.00

Lördagsöppet:


13 januari kl 09.00 - 13.00
10 februari kl 09.00 - 13.00
10 mars kl 09.00 - 13.00
14 april kl 09.00 - 13.00
12 maj kl 09.00 - 13.00
26 maj kl 09.00 - 13.00
9 juni kl 09.00 - 13.00
8 september kl 09.00 - 13.00
13 oktober kl 09.00 - 13.00
10 november kl 09.00 - 13.00
8 december kl 09.00 - 13.00

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se