Logotyp
Logotyp
Sök

Strategisk projektledare

Sista ansökningsdag: 1 juni 2018

Vi är inne i en omfattande renovering och utbyggnadsfas som bland annat omfattar en totalrenovering av centralorten Ljusdals avloppsreningsverk och utbyggnad av ledningsnäten i starkt expansiva Järvsö, Harsa, Norra och Östra Ljusdal, Hennan, Ramsjö och Los för att även i framtiden ha hållbara lösningar för boende, miljö och drift.

Ljusdal Energi är en kommunägd koncern med sju olika bolag. På ett enkelt, attraktivt och långsiktigt sätt arbetar vi nära våra kunder med leverans av bland annat el, vatten och avlopp, värme, bredband och renhållning.

Vår Ledningsnätsenhet har i uppdrag att sköta nybyggnation, renovering, underhåll och felsökning på samtliga ledningsnät, VA, Fjärrvärme, Fiber och El, inom Ljusdal Energi. Vi levererar funktion, kapacitet och tillgänglighet till våra kunder.

Vi är inne i en omfattande renovering och utbyggnadsfas som bland annat omfattar en totalrenovering av centralorten Ljusdals avloppsreningsverk och utbyggnad av ledningsnäten i starkt expansiva Järvsö, Harsa, Norra och Östra Ljusdal, Hennan, Ramsjö och Los för att även i framtiden ha hållbara lösningar för boende, miljö och drift.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att leda och samordna genomförandeprojekt och entreprenadarbeten på våra ledningsnät. Du kommer också att ansvara för planering av drift, underhåll samt resursplanering.

I din roll som Strategisk projektledare kommer du i huvudsak att driva strategiska frågor gällande VA-ledningsnätet men ansvarsområdet innefattar samtliga nät. Uppgifterna omfattar; förnyelseplanering, saneringsplanering med syftet att minska tillskottsvatten, spolplanering, läcksökningsplanering samt underhållsplanering. Du ska fortlöpande följa upp dessa planer och utifrån behov upprätta kostnadsbudget samt investeringsbudget. Målsättningen är du bidrar till att säkerställa att VA-, El-, Fiber-, och Fjärrvärmeförsörjning, spillvatten- och dagvattenhanteringen sker med hög leveranssäkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och god miljö. Du ska ha en god kontroll över vad som händer och sker i ledningsnäten i kommunen.

I rollen som Projektledare kommer du i huvudsak att ansvara för och planera; drift, underhåll och (anläggnings-) projekt med ansvar för ekonomi, tidplaner, kvalitetsuppföljningsarbete samt arbetsmiljöfrågor. Du ingår i avdelningen Ledningsnät som ansvarar för utbyggnad, reparation och underhåll av fiber, elnät, fjärrvärmenät samt VA-nätet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och samordna olika projekt både internt för egen regi men också externt tillsammans med konsulter, entreprenörer, kommun och fastighetsägare. Du kommer att hantera projekt, drift och underhåll hela vägen från planering, till ev. upphandling alt. utförande och färdigställande samt sköta kontakter med kunder, entreprenörer och myndigheter. Du kommer också att vara delaktig i att beskriva och utveckla rutiner, arbetssätt och metoder.


Din profil

Vi söker dig som är högskoleingenjör med inriktning mot VA/Infrastruktur eller har motsvarande yrkeserfarenhet. Du har stor erfarenhet som projektledare från beställarsidan och/eller entreprenadsidan. Mycket meriterande är om du också har erfarenhet som teamledare. För att klara uppgiften krävs att du är strukturerad, metodisk, resultatinriktad och förstår att för att lyckas så krävs en administrativ ådra. Vi förutsätter att du är självgående i din arbetsroll, kvalitetsorienterad och finner det stimulerande att utmana och utveckla dig själv och verksamheten. Du har god datavana och har lätt för att uttrycka dig i det svenska språket både i tal och skrift då du kommer ha många olika kontakter och du ansvarar för att beskriva och rapportera projektens framdrift. Du är väl insatt i byggprocessen. Meriterande är erfarenhet som Bas P/U och god kunskap om entreprenadjuridik.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du: Towe Lööv, HR-konsult 070-1903294

Ansökan märkt ”Projektledare” med CV och personligt brev senast den 20 maj till jobb@ljusdalenergi.

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se