Logotyp
Logotyp
Sök

Införande av fastighetsnära insamling

Regeringen tog sommaren 2022 ett beslut om att flytta ansvaret för att samla in förpackningar till kommunerna (och de kommunala avfallsbolagen).

I korthet så innebär detta att samtliga fastigheter kommer att få sina förpackningar upphämtade vid fastigheten eller vid lättillgängliga insamlingsplatser.
Tidsramen för detta är från regeringen satt till 1 januari 2024 – 31 december 2026

Detta är en stor reform som gör att vi står inför ett omfattande förändringsarbete där vi har många viktiga frågor att ta ställning till. Vårt arbete med denna reform har redan startat och vi driver just nu ett pilotprojekt. Pilotprojektet är tänkt att ge oss svar på många av de frågor som vi har inför denna förändring. Till exempel kan vi utvärdera vilken typ av insamlingsmetod vi ska erbjuda i olika områden, hur stora kärl som behövs, vilka hämtningsintervall som är rimliga och mycket mer.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se