Logotyp
Logotyp
Sök

Världstoalettdagen

Idag är det den internationella världstoalettdagen, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. Här i Sverige ligger fokus på att spola rätt i din toalett! Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Världstoalettdagen den 19 november är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att 2,5 miljarder människor faktiskt saknar tillgång till toalett, trots att sanitet är en mänsklig rättighet. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Bristen på sanitetsutrymmen orsakar diarrésjukdomar hos barn i dessa länder, men skapar också orättvisa då flickor inte kan gå i skolan när de har mens. Läs mer på WaterAids webbsida om du är intresserad av att lära dig med om arbetet med global sanitet.

Det är lätt att spola rätt!

Här i Ljusdals kommun har vi toaletter, men ett litet annat problem. Att spola rätt i vår toalett! Det är inte svårt att spola rätt – bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten – ingenting annat. Men tyvärr är det många som spolar ner våtservetter, hushållspapper, tamponger, tops och mycket annat i toaletten. Hushållspapper och våtservetter till exempel löses inte upp ordentligt i toaletten och riskerar att orsaka stopp i ledningar och pumpar. Våtservetter innehåller dessutom både plast och kemikalier och hör således inte hemma i våra avlopp. Att spola ned dessa olämpliga saker i toaletten kan orsaka både översvämning och förorena våra vattendrag, för att inte tala om onödiga resurser i form av akuta utryckningar i samband med stopp.

Inga prillor i toan!

Även om ovanstående nedspolningar är ett problem - så är Sveriges vanligaste fulspolning faktiskt snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se