Logotyp
Logotyp
Sök

Ändrade faktureringsintervall i årsskiftet

Från och med årsskiftet kommer VA-kunder faktureras 6 gånger per år i stället för tidigare 4 gånger per år. Detta ger ett normalintervall för VA-räkningar på varannan månad, i stället för var tredje. Självklart går det också bra att ligga kvar på månadsvis fakturering om det är något som vi kommit överens om innan.

Från och med årsskiftet kommer det bli förändringar i intervallet av fakturering. Vatten- och avloppskunder får sina fakturor normalt 4 gånger per år i dagsläget, såvida vi inte kommit överens om något annat. Detta motsvarar var tredje månad. Nu kommer den normala intervallen ligga på 6 gånger per år, det vill säga varannan månad. De kunder som önskar månadsvis fakturering kan fortsätta med det.

Det blir också en ändrad faktureringsintervall för fritidshuskunders renhållningsabonnemang. Hittills har fritidshuskunder fått en faktura per år för sitt renhållningsabonnemang, men nu ändrar vi det till 2 gånger per år. En första faktura skickas ut i maj och den andra skickas ut i september och motsvarar således första och andra halvåret.

Vill du ändra din faktureringsintervall är du välkommen att kontakta Kundservice.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se