Logotyp
Logotyp
Sök

Information om priser för sophämtning/matavfall

Med anledning av artikeln i Ljusdals-Posten 26 januari vill vi här förtydliga vad som gäller för flerbostadshus och verksamheter när det kommer till matavfallsinsamling och taxor.

I artikeln som publicerades den 26 januari kan man läsa att nya taxor har börjat gälla för verksamheter och flerbostadshus från och med 1 januari 2021, vilket inte stämmer.

Vad som hänt är att vi har börjat förbereda införandet av matavfallsinsamling för dessa två målgrupper.
För att vi ska kunna erbjuda matavfallsinsamling till verksamheter och flerbostadshus har vi då tagit fram en kompletterande taxa för detta.

Den "nya taxan" som är avsedd för matavfallsinsamlingen för verksamheter och flerbostadshus har alltså inte tagits i bruk ännu. Detta kommer att ske först i samband med att vi går ut och erbjuder de olika områdena att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.

Planeringen och förberedelserna för införandet av matavfallsinsamling för verksamheter och flerbostadshus pågår för fullt och mer information kommer att komma när vi närmar oss införandet.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se