Logotyp
Logotyp
Sök

Skadegörelse Björkhamre

Vi har under en längre tid haft problem med att vår parkering vid Björkhamre körts sönder av diverse fordon under helgerna.

Detta har gjort att vi vid ett flertal tillfällen fått ordna återställning av parkeringen med hjälp av maskiner.

Under måndagen (30 september) upptäcktes det även att de motorvärmarstolpar som är placerade på parkeringen utsatts för åverkan/skadegörelse.

Händelsen är nu polisanmäld, men vi vill samtidigt passa på att betona att detta medfört fara för så väl de som utfört skadegörelsen som för vår personal.

Motorvärmarstolparna kan nämligen, vid åverkan/skadegörelse, bli strömförande och risk för personskada finns.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se