Logotyp
Logotyp
Sök

Information angående spolningarna av ledningsnätet i Ygskorset

År 2015 startade Ljusdal Energi ett projekt med att bygga en överföringsledning mellan Ljusdal och Färila för att säkra dricksvattenleveransen till både Ljusdal och Färila samt skapa en möjlighet för fler fastighetägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Genom överföringsledningen har fastigheter längs sträckan kunnat kopplas in på det kommunala nätet. För att få tillräcklig omsättning på vattnet i överföringsledningen levereras även vatten från Ljusdal till vissa delar av Färila.

Problematiken som uppstått med missfärgat vatten i Ygskorset beror på sammankopplingen av Ljusdals och Färilas ledningsnät. Vattnet från Ljusdal har en annan sammansättning och vid byte av vatten i ett ledningsnät sker ofta någon typ av reaktion. I detta fall upplösning av järn som missfärgar vattnet.

Högre värden av järn än tidigare är uppmätta i dricksvattnet och kan vara problematiskt på så sätt att det kan ge missfärgningar av dricksvattnet och även smak. Förhöjda halter av järn är inte hälsofarligt.

Ljusdal Energi vidtog åtgärder redan i våras, innan omkopplingen av vattnet till Ygskorset utfördes genom att preventivt spola ledningarna med en blandning av luft och vatten för att minimera utfällningar som kan uppstå när vatten av en sammansättning byts mot ett annat. Utfällningarna uppstod tidigare än vi räknat med och vi har därför genomfört akuta spolningar för att motverka det missfärgade vattnet.

Vi kommer att börja spola ledningarna proaktivt för att undvika att missfärgat vatten uppstår och på så vis slippa genomföra akuta spolningar.

Första planerade tillfälle för spolning är den 15 oktober.
Under spolningarna av ledningsnätet kommer driftstörningar förekomma.

Vi kommer sedan att genomföra planerade spolningar med någon månads mellanrum.
De planerade spolningarna kommer att aviseras på vår hemsida ljusdalenergi.se i god tid innan de utförs.

Uppstår det ändå problem med missfärgat vatten i er fastighet mellan våra planerade spolningar så ber vi er kontakta oss så att vi kan komma ut och spola ur fastighetens servisledningar med vår utrustning.

För att boka tid för spolning av fastighetens servisledningar kontaktar ni vår kundservice på 0651-760 750.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se