Logotyp
Logotyp
Sök

Rengöring av vattenledningsnätet i Färilaområdet

Under vecka 20 kommer vi med hjälp av en entreprenör att rengöra dricksvattenledningar i Färilaområdet.


Under vecka 20, mellan tisdag och torsdag kommer vi utföra renspolning av dricksvattenledningarna i Ygskorset.
Berörda abonnenter har blivit aviserade om det planerade arbetet.

Information om underhållsarbetet

Alla kranar och toaletter ska under arbetets gång hållas stängda.

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft, och utförs etappvis i området.
Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under tiden som spolning pågår.

OBS! Inga kemikalier används vid renspolningen.

När spolning av huvudledningarna är klara kan missfärgat vatten finnas kvar i er servisledning. Därför bör den kallvattenkran närmast inkommande vattenledning öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Därefter spolar man successivt i samtliga kranar i fastigheten tills vattnet blir klart.

Eventuella frågor hänvisas till Ljusdal Energis kundservice på tel 0651-760 750 eller info@ljusdalenergi.se

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se