Logotyp
Logotyp
Sök

Kontorshus dyrare men ändå lönsamt

Kommunägda Ljusdal Energis styrelses beslut i juli om extra försiktighetsåtgärder för den nya kontorslokalen på Östernäs har lett till att bygget fördyras och försenas ytterligare. Men den samordning av lokaler som blir resulterar ändå i en billigare lösning än den nuvarande.


- Sedan får personalen arbeta i ett friskt hus i stället för i ett som riskerar mögelskador, säger Lena Bergsten, tillförordnad vd för Ljusdal Energi, efter bolagsstyrelsens beslut på fredagen om hur byggprojektet ska slutföras.

Merkostnaderna innebär att slutkostnaden för byggprojektet blir 35 miljoner kronor. I den kostnaden inkluderas ställning och väderskydd som förhindrar att bygget utsätts för ytterligare påverkan. Byggtiden förlängs också vilket innebär att flytten för personalen försenas till september.

Ljusdal Energi beklagar den uppkomna situationen. Men kunderna drabbas inte. Som exempel kan nämnas att 2018 blir femte året med oförändrad fjärrvärmetaxa.

- De fördyringar och andra olägenheter som vi tvingas till känns inte bra. Men sett till årskostnaden får vi fortfarande en bättre och billigare lösning än om vi inte beslutat oss för att samordna personalen på detta sätt. En koncern som årligen omsätter över 200 miljoner kronor klarar en sådan här investering som fördelas på 50 år, säger Lena Bergsten.

I den nya lokalen på Östernäs ska personal från Ljusdal Energis lokaler på Hotellgatan, Pårsgatan, Vägmästaren (Gärdeåsvägen) och hetvattencentralen vid Sjulhamre arbeta.

Problemet med Ljusdal Energis nya kontorslokal började vid flytten från Gävle till Östernäs i Ljusdal. Då upptäcktes mögelsporer i den befintliga isoleringen. Som en försiktighetsåtgärd revs all befintlig isolering ut och ersattes med ny. Men Ljusdal Energi nöjde sig inte med detta. Stommen undersöktes också grundligt med provtagningar som inte är vanliga ens när en fastighetsaffär genomförs.

De senaste provsvaren visar att husets stomme har mikrobiella skador.

Styrelsen för Ljusdal Energi har därför beslutat att satsa mer pengar för att ersätta påverkade delar av stommen med nytt material.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se