Logotyp
Logotyp
Sök

Fiskräknare i Väljeån

Lyckat samverkansprojekt för att säkerställa automatisk räkning av fisk i Väljeån.


Projektet, som är ett led i kontrollprogrammet efter kraftverksbyggnationen i Hennan, har under sommaren hittat en partner i Fiskvårdstjänst i Lund. Ljusdals FVO har, med bidrag från Naturskyddsföreningen (efter en förstudie bekostad av Ljusdal Energi) bedrivit omfattande biotopvård i Väljeån under 2015 och 2016 där större delen av ån har återställts från tidigare rensning och anpassats till den minimitappning som reglerar flödet ån.

Syftet med åtgärderna är att gynna den storvuxna öringen som vandrar upp från den nedströms belägna Storsjön för att leka i Väljeån

Räknaren är en förutsättning för att se om de vidtagna åtgärderna är tillfredsställande. Peter Hallgren från Fiskvårdstjänst som är kontrollant av Väljeån (anlitad av Ljusdal Energi och Ljusdals Fiskevårdsområde) har tydliga Indikationer på att åtgärderna redan givit resultat.

Läs gärna mer på Ljusdals Fiskevårdsområdes hemsida.
(http://www.ljusdalsfvo.se/oringbomb-i-valjean/).

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se