Logotyp
Logotyp
Sök

Ny energiskatt 1 juli

Riksdagen har beslutat om nya energiskattesatser som gäller från och med 1 juli 2017.

Enligt energiöverenskommelsen 2016 ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, effektskatten, avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 1 juli 2017.
Fastighetsskatten för vattenkraft ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start 1 juli 2017.

Finansieringen av dessa åtgärder ska ske genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen sker i två steg - det första infaller den 1 juli 2017 och det andra den 1 januari 2019.

Den nya energiskatten från 1 juli 2017 kommer att vara:

Reducerad energiskatt 22,9 öre/kwh (28,62 öre/kWh inkl moms) gäller i följande kommuner:
Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen

Oreducerad energiskatt i övriga kommuner blir 32,5 öre/kWh (40,62 öre/kWh inkl moms).


Tillverkande industri betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt.

Från och med 1 januari 2017 är vi som elhandelsbolag skyldig att fakturera full energiskatt för den förbrukning som är i tillverkningsprocessen. Företag med tillverkande verksamhet kan sedan hos skatteverket ansöka om återbetalning av energiskatt ned till 0,5 öre/kWh.

Kontakta Skatteverket för mer information om din deklaration och om återbetalning av energiskatt.

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se