Logotyp
Logotyp
Sök

Ny vattentäkt i Järvsö

Ljusdal Vatten AB behöver en ny vattentäkt i Järvsö för att klara den långsiktiga vattenförsörjningen för orten. Med hjälp av en hydrogeologkonsult prövar bolaget ett tänkbart läge för en ny vattentäkt på Ljusnans östra sida (markerat på kartan).

En brunn har satts i området som utgörs av en grusås. Provpumpning pågår nu under minst sex månader. Det behövs för att undersöka om det går att ta ut de vattenmängder som behövs långsiktigt för att försörja Järvsö med god marginal inte minst med tanke på alla utbyggnadsplaner. Men provpumpningen behövs också för att kontrollera vattenkvaliteten.

Ljusdal Vatten uppmärksammar ett antal enskilda vattentäkter inom det område som skulle kunna påverkas av vattenuttaget under provtiden och kompletterar med observationsrör för att se om grundvattenytan i området påverkas av pumpningen.

  • Vi har nu pumpat en längre tid och bedömningen är att vi inte påverkar enskilda vattentäkter eller allmänna intressen i någon betydelsefull grad vilket givetvis är av yttersta vikt, säger Sven Arne Persson, affärsområdeschef hos Ljusdal Vatten.

Det vatten som pumpas upp ur uttagsbrunnen släpps ut i Ljusnan. Frågan är då om det är lämpligt att göra så i en tid när det larmas om lågt grundvatten.

I detta fall går det bra. Den grusås som det tas vatten ur är en formation med lösa jordarter som utgör ett enormt stort grundvattenmagasin som dessutom fylls på genom infiltration av vatten från Ljusnan. Trots stort vattenuttag sänks inte grundvattenytan nämnvärt i Ljusdal Vattens brunn, i enskilda vattentäkter i närheten eller i de observationsrör som används.

  • Med tanke på grundvattentillgången i Sverige i allmänhet och i Järvsö i synnerhet är det angeläget att vi löser problemet med den långsiktiga vattenförsörjningen i trakten så snart som möjligt. Efter provpumpningen kommer ansökan om tillstånd för vattentäkten, tekniska frågor och mycket annat. Det är en utdragen och flerårig process att skaffa en ny vattentäkt, säger Sven Arne Persson.

Kontaktuppgifter:

Sven Arne Persson
0651-340 230
svenarne.persson@ljusdalenergi.se

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se