Logotyp
Logotyp
Sök

Samordning av hus

När Ljusdal Energi köpte modulbyggnader var det för att samla personal på bästa sätt. Nu startar upphandlingen av anpassningen av Björkhamre.

Ljusdal Energi har sedan bolagiseringen av vatten och renhållning varit spridd på fem platser i kommunen. När Ljusdalshem valde att flytta från Hotellgatan för att samla all sin personal på ett ställe försvann synergin med en gemensam kundmottagning och hos Ljusdal Energi började arbetet med att få ihop personal på bästa sätt.

Lösningen blev att Ljusdal Energi flyttade och köpte modulbyggnad till Åkerslund respektive Björkhamre. Byggnaden som flyttades till Åkerslund har stått på Umeå flygplats och den som köptes till Björkhamre har flyttats från Gävle hamn.

Köpet av byggnaden skedde via Svensk Fastighetsförmedling och säljare är Peter Andersson och Per Ola Larsson. Byggnaden på Åkerslund kostade 1 716 000 kronor och den på Björkhamre 6 600 000 kronor.

Byggnader köptes med leverans i befintligt skick, vilket betyder att Ljusdal Energi tar över byggnaderna när de står på plats i Ljusdal i samma skick som den stod på sina ursprungliga platser. Bolaget har alltså köpt en byggnad - inte en byggentreprenad.

Ljusdal Energi har i dag startat en upphandling avseende ombyggnation/lokalanpassning av byggnaden på Björkhamre. I november beräknar bolaget med att kunna flytta in i lokalerna.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se